Begevingsvergadering 2022

10 oktober 2022

Begevingsvergadering 6 april 2022

Op 6 april 2022 vond de begevingsvergadering plaats in het Provinciehuis in Leeuwarden. De Commissaris van de Koning in Friesland, de heer Brok, heette de 34 stemgerechtigde collatoren en collatrices met hun partners welkom. Hij was blij dat de vergadering plaatsvond in de Statenzaal en vindt dat de vergadering van dit leen plaats hoort te vinden in deze historische omgeving. Hij zegde toe dat het leen in de toekomst altijd welkom is in de Statenzaal.

Na een bijzonder woord van welkom aan de gasten uit de Verenigde Staten, schetste hij in het kort de geschiedenis van de Statenzaal. Hij benoemde dat 15 verschillende partijen deel uitmaken van Provinciale Staten. In het college van Gedeputeerde Staten zijn vier partijen  vertegenwoordigd.

Na een korte toelichting van de secretaris-ontvanger van het leen, de heer Dunnik, werden alle 37 sollicitanten benoemd tot beneficiant.

Tijdens de rondvraag werden diverse zaken naar voren gebracht. Het bestuur zegde toe zich hierop te beraden.

Aanbieding boek.

De heer Harkema is de schrijver van het boek “Het gezicht van het Sint Christophorileen tot Oldehove”. Hij gaf aan dat het leen een boek verdient. Hij heeft voor het schrijven van zijn boek 12 beneficianten benaderd en hen geportretteerd. Het bestuur kon instemmen met deze opzet.

Het boek was in maart 2020 gereed. Het was de bedoeling om tijdens de begevingsvergadering van 2020, die vanwege de Coronamaatregelen niet doorging, het eerste exemplaar aan te bieden aan de provisor van het leen. Hoewel niet het eerste, reikte hij alsnog een exemplaar uit aan de heer Brok. Hij bedankte nogmaals het bestuur en de personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek.

Verslag vergadering.

Het verslag van de vergadering is hier te vinden.

 

 

Terug naar overzicht