Over de stichting

Het bestuur

Het bestuur van het Christophorileen bestaat uit oud-burgemeester Ed Haaksman (voorzitter, sinds 2022), notaris Edwin Troost (sinds 2005) en secretaris/ontvanger Siegfried Sikkes (sinds 2022).

De rol van ons bestuur is om, uit het rendement van landerijen en effecten, elk jaar studenten een pensie te verstrekken. De hoogte van de pensie wordt jaarlijks door ons vastgesteld en bedraagt momenteel € 1.500,00 per jaar.

Ed Haaksman
Ed Haaksman
Siegfried Sikkes
Siegfried Sikkes
Edwin Troost
Het testament
Het testament

Hoe beoordelen wij de aanvragen?

Als je een aanvraag hebt ingediend, controleren wij of je hebt aangetoond afstammeling te zijn, of je voltijds een universitaire studie volgt of gaat volgen en of je ouders voldoen aan de inkomenstoets. Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan dragen we je tijdens de tweejaarlijkse zogenaamde begevingsvergadering voor als beneficiant (ontvanger van een toelage). Als de stemgerechtigde leden hier tijdens de begevingsvergadering mee instemmen, dan krijg je kort na deze vergadering een benoemingsbrief. Vervolgens kom je, afhankelijk van je studierichting, 4, 5 of 6 jaar in aanmerking voor een jaarlijkse pensie.