Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove

Gefundeerd in 1480

In 1480 stichtte Gerrijt van Belcum uit Leeuwarden het ‘Sint Christophorileen tot Oldehove’. Al eeuwenlang kunnen zijn afstammelingen uit dit fonds een financiële bijdrage krijgen voor hun studie.

Lees meer

 

 

Het Sint Christophorileen tot Oldehove bestaat sinds 1480 en verleent, onder bepaalde voorwaarden, studiebijdragen (zogenaamde pensies). Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de aanvrager kunnen aantonen nazaat te zijn van Gerrijt van Belcum, de stichter van het leen. De pensie is een gift en dus geen lening.

In 1911 is bij testament door een nazaat van Van Belcum het Weyenbergh-Gorter-Siniafonds opgericht. Sindsdien behartigt het bestuur van het Sint Christophorileen ook de belangen van dit fonds.

Kom jij in aanmerking voor een bijdrage voor je studie?

Als jij een afstammeling bent van Gerrijt van Belcum, kun je in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Sint Christophorileen tot Oldehove. Je moet aantonen dat er een familieband bestaat, je moet voltijds een universitaire studie volgen en er is een inkomenstoets waaraan je ouders moeten voldoen. Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen bij onze stichting. Het eerstvolgende moment waarop dit kan, is eind 2025.

Hoe kom ik er achter of ik een nazaat ben?

Om als afstammeling te kunnen worden ingeschreven, dien je aan te tonen dat er een familieband bestaat met iemand die al als afstammeling geregistreerd staat. Dit kunnen bijvoorbeeld je ouders of grootouders zijn. Het bewijs kan worden geleverd door ons een kopie van het trouwboekje van je (groot)ouders te verstrekken, waarin de kinderen zijn bijgeschreven of een uittreksels uit het geboorteregister.