Boek “Het gezicht van het Sint Christophorileen tot Oldehove”

23 mei 2023

Ter gelegenheid van het 540-jarig bestaan van het Christophorileen is in 2020 in opdracht van ons stichtingsbestuur een boek verschenen: ‘Het gezicht van het Sint Christophorileen tot Oldehove’.

Voor een bedrag van € 15,85 (€ 10,00 voor het boek en € 5,85 voor de envelop en verzendkosten) kunt u in het bezit komen van dit boek. Na overmaking van dit bedrag op onze bankrekening NL47 RABO 0122 7303 99, t.n.v. Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove, onder vermelding van uw adres, sturen wij dit boek naar uw adres in Nederland. Woont u in het buitenland en wilt u een exemplaar ontvangen, dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen over de hoogte van de verzendkosten.

Nakomeling Tom Harkema portretteert in het boek twaalf afstammelingen die tussen 1960 en 2020 een ‘pensie’ ofwel een toelage kregen van het leen. De studierichting die zij kozen had en heeft een grote invloed op hun leven. Daarom vormen hun portretten een prachtig beeld van de huidige, individuele én maatschappelijke betekenis van het leen. Waarom kozen de ‘beneficianten’ voor hun studie en wat heeft dit betekend voor hun persoonlijke en werkzame leven? Als er al een rode draad te vinden is in de karakters of levens van deze twaalf mensen, dan zit die misschien in de ‘drive’ om een zinvol leven te willen leiden, van betekenis te willen zijn.

Natuurlijk ontbreekt ook een beknopt historisch overzicht niet en krijgen diverse min of meer bekende nakomelingen van Gerrijt Van Belcum aandacht. Achterin het boek is het testament van de stichter opgenomen.

Het boek is ook verkrijgbaar bij Het Boekhuis in Bolsward.

Terug naar overzicht