Terugkoppeling rondvraag begevingsvergadering 2022

17 september 2022

Tijdens de rondvraag van de begevingsvergadering van 6 april 2022 zijn o.a. de volgende zaken naar voren gebracht.

  1. Is het mogelijk om bij de ouders van sollicitanten naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets plaats te laten vinden.
  2. Contactgegevens van het leen zijn lastig te vinden. Het zou erg handig zijn als deze gegevens online vindbaar zijn.
  3. Is het mogelijk dat ook HBO-studenten kunnen solliciteren.

Het bestuur heeft tijdens de vergadering toegezegd de punten 1 en 2 te onderzoeken. Nog tijdens de vergadering werd besloten om HBO-studenten niet de mogelijkheid te beiden om te solliciteren. Het aantal sollicitanten wordt dan veel hoger, waardoor de hoogte van de pensie (veel) lager wordt. Bovendien moeten dan de statuten worden gewijzigd en dat kan alleen met medewerking van de stemgerechtigde collatoren en collatrices.

Vermogenstoets.

Het bestuur heeft zich over het al dan instellen van een vermogenstoets laten adviseren door een registeraccountant. Mede op basis van het advies, heeft het bestuur besloten om geen vermogenstoets in te stellen.

Contactgegevens leen.

Tijdens de bestuursvergadering van 19 september 2022 hebben wij besloten een website te laten bouwen. Deze website is nagenoeg gereed en zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 live gaan. Vanaf dat moment zullen de contactgegevens van het Sint Christophorileen tot Oldehove en het Weyenbergh-Gorter-Siniafonds nog beter vindbaar zijn.

De brief aan alle stemgerechtigden over deze onderwerpen vindt u hier.

Terug naar overzicht